Bilgilendirme

Kanser Tedavisine İlişkin

Sık Sorulan Sorular

 • Kanser nasıl tedavi edilir?

  Kanserin kesin tedavisi ve çözümü konusunda çalışmalar hala yürütülüyor olsa da, erken tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, artık tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavinin mümkün olmadığı durumlar ya da ileri evre kanserlerde ise, hastalığın uzun süre kontrolü sağlanabiliyor.
  Kanser tedavisinde son yıllarda hedefe yönelik moleküller ve immünoterapi de kullanılıyor. Kanserin tedavisinde kanserin türü, derecesi, kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre bir tedavi planı oluşturuluyor.
 • Kanser tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor?

  Kanser tedavisinde kullanılan temel yöntemler; onkolojik cerrahi, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisidir.
 • Tedavi şekli nasıl belirleniyor?

  Tedavilerin şeklini etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Bunların başında; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen kanserin türü, yaygınlığı, yerleşim yeri geliyor. Tedavi kararları, birçok farklı branştan uzman doktorun hastayı birlikte görüp değerlendirmeleri sonucu alınıyor ve her hasta ayrı değerlendiriliyor. Bu nedenle aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi, kendi koşullarına göre planlanıyor.
 • Tedavi maliyetini neler etkiler?

  Bu tıp dalında, vakayı incelemeden önce maliyetin belirlenmesi zordur. Kişiselleştirilmiş tedavi planları en doğru olan yoldur.Ağımızdaki uzmanlar ve hastaneler her vakayı ayrı ayrı değerlendirecek ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı önerecektir. Bir tedavi planı almak ve tedaviniz için teklif almak için lütfen Bakım Ekibimize başvurun. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

  Tedavi maliyetini etkileyen faktörler:

  • Kullanılan teknoloji
  • Uzmanlık nitelikleri / uzmanlığı
  • Tedavi yöntemi
  • İlaç maliyeti
  • Kanser evresi
  • Hastanın tanı

 • Onkolojik Cerrahi nedir?

  Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden biridir. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan onkolojik cerrahi, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahip. Onkolojik cerrahi uygulamaları, bu alanda eğitim almış genel cerrahi doktorları tarafından uygulanıyor.
 • Cerrahi tedavinin uygulama alanları nelerdir?

  Onkolojik cerrahi kapsamında tedavi edici (küratif) cerrahi de uygulanıyor. Ancak tedavi edici cerrahinin uygulanabilmesinin ön koşulu, hastalığın kaynaklandığı organ ya da lenf düğümleriyle sınırlı kalmasıdır. Bu hastalarda uzak metastaz olmaması ve cerrahi rezeksiyon ile elde edilen sınırda patolojik olarak tümör bulunmaması gerekiyor. Hastaların sınırları iyi çizildikten sonra tümör, bütünüyle çıkarılabiliyor. Ancak tümörün tam olarak çıkarılamadığı durumlar da var. Bu durumlarda, kitlenin azaltılması için küçültücü (debulking) cerrahi uygulanabiliyor. Ayrıca sayısı az olan metastazların çıkartılması, hastanın iyileşme şansının yükselmesi anlamına geliyor.
  Onkolojik cerrahinin palyatif (rahatlatma) tedavilerde de uygulanması mümkün. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan belirtilere ya da hastanın rahatlatılmasına yönelik uygulamalar da yapılabiliyor. Cerrahi uygulamalar tanı ve tedavinin diğer alanlarında da kullanılıyor. Bu alanlar 4 başlıkta toplanıyor:

  • Profilaktik Cerrahi: Kanser riski gelişmesi olan dokunun cerrahi olarak çıkarılmasına deniyor. Kanserleşme riski olan bağırsak polipleri, cilt lezyonları, meme değişiklikleri profilaktif cerrahi ile tedavi edilebiliyor.
  • Biyopsi: Bir takım tıbbi gereçlerle cerrahi girişim yapılması yoluyla alınan parçanın örneklenmesi ve patolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Biyopsi yapılarak kesin teşhis konulabiliyor.
  • Evreleme: Hastalığın yaygınlık durumunun anlamak için gereken yerlerden örnek alınmasına deniyor.
  • Adjuvan: Hastalığın evrelenmesinin belirlenmesinden sonra koruyucu tedavi düzenlemedir.

 • Pediatrik Onkoloji & Hematoloji nedir?

  Çocukluk çağı kanserleri; vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmaları ile ortaya çıkan, kısa sürede kan veya lenf yolu ile vücudun farklı bölgelerine yayılarak sağlığı bozan ve yaşamı tehlikeye sokan bir grup hastalığa verilen isimdir. Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülse de en sık görüldüğü dönem; ilk 5 yaş. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile kanserli çocukların yüzde 60-70’inin tam olarak iyileştiğini söylemek mümkün.
 • Pediatrik Onkoloji & Hematoloji tedavi yöntemleri nelerdir?

  • Kemoterapi:
   Hızlı çoğalan hücrelere etki eden ilaçlarla yapılan tedavi biçimi. Genellikle birden çok ilaç bir arada damar yolundan özel kateterler ile uygulanıyor. Sıklıkla belirli aralıklarla tekrarlanan seanslar şeklinde çocuk onkoloji uzmanının denetiminde onkoloji hemşireleri tarafından onkoloji bölümlerinde uygulanıyor. Kemoterapi ilaçlarının çok ciddi kalıcı yan etkileri olduğundan bunlar hakkında aileye, sorumlu uzman tarafından ayrıntılı bilgi veriliyor.
  • Cerrahi tedavi:
   Solid tümör olarak da isimlendirilen lösemi ve lenfoma dışı tümörlerde uygulanan tedavi modelidir. Genellikle erken evre kanserlerde tümörün tümü, organ kaybına neden olmadan cerrahi olarak çıkartılıyor. Tedavinin devamında kemoterapi uygulanıyor. İleri evre kanserlerde veya tümörün çıkartılması organ kaybına neden olacak ya da işlevsel bozukluk kabul edilemeyecek ölçüde olacaksa, tümör önce kemoterapi ile küçültülüyor, sonra cerrahi tedaviye geçiliyor.
  • Radyoterapi:
   Yüksek enerjili X-ışınları ile yapılan tedavidir. Yüksek doz radyasyon hızlı üreyen hücreleri öldürebilir veya üremelerini durdurabilir. Bu yüzden, çocuklarda özellikle vücut büyümesinin hızlı olduğu ilk 3-5 yaşta genellikle kullanılmıyor. Beyin tümörleri başta olmak üzere bazı solid tümörlerin tedavisinde cerrahi ve kemoterapiye ek olarak uygulanıyor. Önemli yan etkileri olduğundan sorumlu uzmanlar tedavi öncesi aileye ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüler. Ancak günümüzde radyoterapinin amacı, farklı cihazlar ve radyasyon kaynakları kullanılarak çevre dokulara zarar vermeden sadece tümöre etki etmektir.
  • Kemik iliği / Kök hücre nakli:
   Lösemi başta olmak üzere kemoterapiye duyarlı yüksek riskli veya tekrarlayan lenfoma ve solid tümörlerde çok yüksek doz kemoterapiden sonra uygulanan bir tedavi modelidir. Nakil için kullanılan kemik iliği veya kök hücre, hastanın kendisine ait olabileceği gibi (otolog), özellikle lösemilerde tercih edildiği gibi doku grubu uygun bir vericiden (allojeneik) olabiliyor. Nakil öncesinde uygulanan çok yüksek doz kemoterapi nedeni ile nakil sırasında ve dokunun kabul edildiği süre içinde doku reddi, kanama, enfeksiyon gibi çok önemli yan etkiler gelişebiliyor. Kemik iliği nakli hastalığın iyileşme şansını artıran bir tedavi modeli olmasına rağmen hastalığın tekrarlama riski söz konusudur.

 • Tıbbi Onkoloji nedir?

  Tıbbi onkoloji yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalı. Yani, kanserin her aşaması tıbbi onkolojiyi ilgilendiriyor. Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılıyor ve hastaya yaklaşım, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanıyor.
 • Tıbbi Onkoloji Tedavi şekli nasıl?

  Tedavi, damardan ya da oral yolla verilen ilaç uygulaması şeklinde gerçekleşiyor. Ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan, kitleyi operasyona uygun hale getirmek veya organı korumak amacıyla neoadjuvan, ileri evre hastalıkta ise yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına veya kombinasyon olarak da yapılabiliyor.
 • Tıbbi Onkoloji hangi yöntemlerle uygulanıyor?

  • Kemoterapi (ilaçlı tedavi):
   Kemoterapinin amacı, yapılarındaki bazı değişiklikler nedeniyle kontrolsüz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını sağlamak. Çoğu durumda, farklı etki mekanizmaları olan birkaç ilaç birlikte verilerek kanser hücresinin öldürülmesi hedefleniyor. Kanser kemoterapisi yapmak amacıyla ilaç kullanımı, ilk olarak 20. yüzyılın başında ortaya çıktı. Mustard gazının I. ve II. Dünya Savaşı’nda kullanılması sırasında, beyaz kürelerde düşüklük yaptığı saptanarak hızlı çoğalan kanser hücrelerinde de benzer şekilde öldürücü özellik göstereceği düşünüldü. 1940’lı yıllarda lenfomaların tedavisinde damar yoluyla uygulanarak o günün koşullarında tedavide başarılı bir adım atıldı. Bu gelişme, kanserde etkili olabilecek diğer maddelerin araştırılmasına yol açtı. Günümüzde çok sayıda kemoterapötik ilaç geliştirildi.
  • Hormon Tedavisi:
   Prostat ve meme kanseri gibi hormona duyarlı tümörlerin tedavisinde hormonal ilaçlar kullanılıyor. Uygulama genel olarak ağız yoluyla yapılıyor. Bir başka uygulama şekli ise enjeksiyon.
  • İmmunoterapi (Bağışıklık Tedavisi):
   Vücudun savunma sistemini uyararak kanser hücrelerinin tanınması ve öldürülmesi için bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği maddeler kullanılıyor.
  • Hedefe Yönelik Biyolojik Tedavi:
   Kanser hücrelerinin taşıdığı ancak normal hücrelerde bulunmayan hedefleri belirleyerek saptanan biyolojik tedaviler, kanser tedavisindeki son 10 yılın en önemli gelişmeleri olarak kabul ediliyor. Kanser tedavisinde geliştirilen hedefe yönelik tedaviler, meme kanseri, barsak kanseri, renal hücreli (böbrek) kanserler başta olmak üzere birçok kanser türünde uygulanıyor.

 • Tıbbi Onkolojiyle hangi kanser türleri tedavi ediliyor?

  Meme kanseri, akciğer kanseri, mide-bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş-boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek – mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, tiroid kanseri, over (yumurtalık) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, endometrium (rahim) kanseri, testis kanseri, lenfomalar, multiple myelom gibi birçok kanser türü tıbbi onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebiliyor.
 • Radyasyon Onkolojisi nedir?

  Radyasyon Onkolojisi, iyonizan radyasyon kullanarak radyasyonun kansere etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu alanda araştırma ve uygulama yapan bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi içinde radyoterapi ve radyocerrahi olmak üzere iki uygulama alanı bulunuyor.
 • Radyoterapi (Işın Tedavisi) nedir?

  Radyoterapi; kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyonla yapılması olarak tanımlanıyor. Bu nedenle halk arasında “Radyasyon tedavisi” ya da “Işın tedavisi” olarak da adlandırılıyor. Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılıyor. Radyoterapi kanser tedavisinde sık kullanılan bir uygulama. Öyle ki, kanser hastalarının yüzde 60-80’inde kanser tanısı konduktan sonra, en az bir kere radyoterapi ihtiyacı oluşuyor.
 • Radyocerrahi nedir?

  Radyasyon onkolojisinin uygulama alanlarından biri olan radyocerrahide temel amaç; çok sayıda düşük enerjili ışın demetlerinin hastalıklı bölgeye yönlendirilmesi ve hastalıklı noktada odaklanıp, sadece bu noktada yüksek enerji sağlayarak dokuda değişiklik yaratılmasıdır. Böylece hastalıklı bölgeye yoğun ışın verilerek kanser hücrelerinin küçülmesi ya da ölmesi sağlanırken, çevresindeki normal dokular da radyasyonun zararlı etkilerinden korunmuş oluyor.
 • Radyocerrahi Uygulamaları nelerdir?

  • STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ (SRC):
   Koordinatlar yardımı ile bir hedefin tedavisi anlamına gelen SRC, üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi anlamına geliyor. Bu işlem sırasında IGRT uygulanması, hedefin gerçek harabiyeti açısından önem taşıyor.
  • STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ (SRT):
   SRC tedavisinin birden fazla seansta; genellikle 3-5 seans uygulandığında tedavi, Stereotaktik Radyoterapi (SRT) olarak adlandırılıyor.
  • CYBERKNIFE:
   CyberKnife tedavisi, kanserli veya kanserli olmayan tümörler için, tümörleri yerleştirmek ve tedavi hedefine yüksek doz radyasyon iletmek için görüntü kılavuzlama yazılımı kullanarak cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. CyberKnife tedavisi, yazılım ve görüntüleme teknikleri kullanılarak, son derece hassastır, tümörün yerini belirler ve spesifik alana radyasyon iletir, yani tümörün etrafındaki bölgelere iletilen radyasyon minimumdur.

 • CYBERKNIFE tedavisi nerelerde kullanılabilir?

  CyberKnife tedavisi beyin, akciğer, prostat, pankreas, karaciğer ve omurga gibi vücudun herhangi bir yerinde kullanılabilir. Ameliyat içermeyen veya herhangi bir insizyon yapılmayan invaziv olmayan bir tedavidir. Tedavi tipik olarak, inoperabl tümörleri, cerrahi olarak kompleks tümörler üzerinde veya cerrahi bir alternatif olarak kullanılan hastalarda gerçekleştirilir.
 • CYBERKNIFE tedavisi ve radyoterapi arasındaki fark nedir?

  CyberKnife tedavisi ve radyasyon tedavisi arasındaki fark, CyberKnife tedavisinin ameliyat gerektirmemesi, radyasyon tedavisi ise genellikle ameliyatla birlikte yapılmasıdır. CyberKnife tedavisi ayrıca kullanılan radyasyon tedavisi miktarını azaltır ve normalde birkaç gün boyunca, genellikle 1 ila 5 seansta gerçekleştirilir ve zaman ölçeğini radyasyon tedavisinden çok daha hızlı ve daha verimli hale getirir.
 • CYBERKNIFE tedavisi hangi durumlarda önerilir?

  • İnoperabl tümörler
  • Cerrahi olarak kompleks tümörler
  • Ameliyat için çok yüksek riskli hastalar